Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Lồn của em nó vẫn khít vậy