Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Làm cho vợ của anh rên là nghĩa vụ của anh